Ledning


Per Hagstedt, Ordförande

Bakgrund: Per Hagstedt har sin bakgrund i Bonnier och Kinneviksfären som VD och koncernchef i SDI Media i Modern Times Group tog Per företaget från en liten nationell aktör till att bli marknadsdominerande i världen inom sin bransch på mindre än 4 år. Per har även varit framgångsrik VD i Clear Channel Outdoor. Sedan 20 år har fokus legat på investeringar i onoterade bolag där Per idag har en gedigen erfarenhet. Per är även partner i Coach and Capital.

Utbildning:  Ekonomie licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Ort: Bergshamra

Andra styrelseuppdrag: Etikadmin A-Z AB, Bionomit Public AB, Crealogos AB, Heatshot Sweden AB, Creapharma AB, Moose International AB, Samverkande Ledningskonsulter.

LinkedinRichard Ljungberg, VD och ledamot

Bakgrund: Richard Ljungberg har som VD och ledamot drivit utvecklingsarbete inom hållbar energi, under mer än ett decennium innan Richard blev VD i Etikinvestgruppen. Teknikerna som Richard varit verksam med är  nanobaserade bränsleceller, flerkälle-generering av el samt biogas och vattenrening. Richard var innan dess senior-konsult vid Ahrens Tillväxtkonsulter.

Utbildning:  Kandidatexamen från Stockholms Universitet

Ort: Stockholm

Andra styrelseuppdrag: Etikadmin A-Z AB, Bionomit Public AB.

LinkedInJohanna Lindberg, Vice VD

Bakgrund: Journalist med gedigen erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Tidigare uppdrag inkluderar projektledare för Fair Trade City Lund vid Lunds kommun, föreläsare Klimatmat, instruktör för Fairtrade Sverige, regionsamordnare för Världens Barn, PR- och marknadsansvarig för Ekolivs, projektledare Echo Magazine, redaktör för Handla & Förändra InPress. Efter många år som journalist, föreläsare och projektledare med inriktning på miljö- och hållbarhetsfrågor, är Johanna idag studiochef för Infinite Yoga Malmö.

Utbildning:  Psykologi och Humanekologi vid Lunds Universitet. Journalistik Skurups folkhögskola.

Ort: Genarp

Andra styrelseuppdrag: Infinite Yoga Malmö AB

LinkedInBo Hansson, Ledamot

Bakgrund: Bo har varit portföljförvaltare på Riksbanken, var chef för och utvecklade handeln med obilgationer och räntebärande finasiella instrument i Saudi Hollandi Bank, byggde upp den legala och administrativa strukturen hos fondförvaltaren Moose Capital, har ansvarat för internationell omvärldsbevakning och analys av de finansiella marknaderna på finansdepartementet, varit VD på Stockholm Coporate Finance, vidare ekonomichef och senior rådgivare på Svensk Företagsrekonstruktion, idag en del av Dovontil. Idag arbetar Bo med affärsriskhantering och analys på Rekognator.

Utbildning:  Kandidatexamen i företagsekonomi från Göteborgs unviversitet

Ort: Sollentuna

Andra styrelseuppdrag: Etikadmin A-Z AB, United Companies Scandinavia AB, Stockholm Innovation & Growth Capital AB.

LinkedInStaffan Eklöw, Ledamot

Bakgrund: Staffan har varit chefsjurist på TV 4 och advokat och partner på Advokatfirman Lindahl.

Utbildning:  Juridik och ekonomi vid Stockholms universitet

Ort: Danderyd

Andra styrelseuppdrag: Bublar Group AB, Virtual Brains AB, Vobling AB, Modern Care Initiatives AB,  Adventure Box Technology AB, Advokatfirman Lindahl i Stockholm Service AB, Lennart Nilsson Photography Aktiebolag, Medlingscentrum Sverige AB, Nilven Technology AB, New Protein Sweden AB, Eklöw Business Law AB, Eklöw Event AB

LinkedInMats Nilsson, Suppelant

Bakgrund: Mats arbetar sedan 25 år med fintech utveckling och är gruppledare hos FIS Front Arena, kunder är alla stora banker i Sverige och även finansiella aktörer över hela världen. Innan dess var Mats IT-konsult på Mandator. I unga år grundade Mats skivbolaget Massproduktion. Mats följer och deltar aktivt i klimatdebatten och investerar i miljöteknik men även andra framtidsbolag.

Utbildning:  Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet.

Ort: Stockholm

LinkedIn
Carina Kindkvist, Suppelant och affärsråd

Bakgrund: Lång erfarenhet från IT-konsultbranschen och bytte bana 2002 för att starta företag inom utbildning, coachning och lokaluthyrning. Företaget har aldrig visat röda siffror. Idag är företaget självgående vilket gett Carina möjlighet att sedan 2016 ägna sin tid till investeringar och volontärarbete inom hållbarhet.

Utbildning:  Certifierad Styrelseledamot, Certifierad Affärsarkitekt, Certifierad Samverkansledare, Investerarutbildning, Journalistik, Research samt mängder med utbildningar i coachning/personlig utveckling på 00-talet och IT-utbildningar på 80-90-talet.

Ort: Lidingö

Andra styrelseuppdrag: Stockholms FN-distrikt, Medveten Konsumtion, CoachHuset i Skandinavien AB, CoachHuset Företag i Skandinavien AB.

LinkedIn